Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч Ч.Энхтайван 1985 онд  АУДС Улаанбаатар хотод төгссөн 
 1991 онд АУИС төгссөн 
 1993 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжил эзэмших күрс төгссөн
 2000 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс төгссөн 
 2000 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн ЭХО-н курс төгссөн 
 2003 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн Ахлах зэрэг хамгаалсан
 2005 онд Эрүүл мэндийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр шагнуулсан
 2012 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн Тэргүүлэх зэрэг хамгаалсан 
 2007 онд Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан 
 2012 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнагдсан. 
 2000 оноос одоог хүртэл “Таны төлөө бид” эмнэлэгт эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажиллаж байна.