Ахлах зэрэгтэй их эмч Д.Нарантуяа 2002 онд АУИС их эмч мэргэжлээр төгссөн 
 2005 онд КНАГ –ын төгсөлтийн дараах сургалтаар “Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч” нарийн мэргэжлээр төгссөн 
 2016 онд эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын курс төгссөн 
 2013 онд Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчийн “Ахлах зэрэг” авсан.
 2012 онд Эрүүл мэндийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр шагнуулсан
 2016 онд Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан 
 2005 оноос одоог хүртэл “Таны төлөө бид” эмнэлэгт эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр одоог хүртэл ажиллаж байна.