Ахлах зэрэгтэй их эмч Ц.Оюунгэрэл 2002 онд ЭМШУИСургууль төгссөн 
 2003-2005 онд КНАГ төгсөлтийн дараах сургалтаар эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн нарийн мэргэжлээр төгссөн 
 2008 онд Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс 
 2009 онд Эх барих эмэгтэйчүүдийн чанд авиан шинжилгээний курс
 2009 онд Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэс заслын курс 
 2012 онд Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн Ахлах зэрэг 
 2016 онд эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын курс төгссөн 
 2012 онд ЭМЯ-ны Хүндэт жуух бичигээр шагнагдсан