Их эмч Б.Энхзаяа Баттөмөр Энхзаяа 1979 онд Сүхбаатар аймаг баруун урт суманд төрсөн 
 10 жилийн сургууль 1986 -1996 онд 
 АУИС 1996-2002 он 
 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 2004-2006 он 
 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал 2009-2009 3сар
 Эмэгтэйчүүдийн эхо 2010-2010 3  сарын мэргэжил дээшлүүлэх курс хийсэн 
 2009 онд ЭМЯ жуух бичигээр шагнагдсан 
 2016 онд ЭМЯ Эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнагдсан. 
 2016 оноос эхлэн одоог хүртэл “Таны төлөө бид” эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажиллаж байна.