Ахлах зэрэгтэй нярайн их эмч Г.Бадамсайхан 1995 онд АУДсургуулийг хүүхдийн их эмч мэргэжлээр төгссөн 
 1999 онд Нярайн эмчийн мэргэжил олгох курс 
 2003 онд Ахлах зэргийн эмч 
 2007 онд ОХУ-ын Буриад улсад нярайн эмчилгээ, сувилгаа сургалт 
 1995-1997 онд Дорнод аймагт БЗ –ын эмнэлэлт хүүхдийн эмч 
 2000-2013 он хүртэл КНАГ нярайн эмч 
 2013 оноос тус эмнэлэгт ажиллаж байна.