Зөвлөгөө

Ерөндөг
Гэр бүл  төлөвлөлтийн  үйлчилгээ  ба  мэдээллийг  оролцуулсан нөхөн үржихүйн болон бэлгийн эрүүл мэндийн тусламж  үйлчилгээ нь  эмэгтэйчүүд,   эрэгтэйчүүд   хүүхдийн  эрүүл мэндийг сайжруулах гол үйл ажиллагаа төдийгүй бас хүний эрхийн  асуудал билээ. Хувь хүн гэр бүл төлөвлөлтийн аргуудыг өөрөө сонгоно.

дэлгэрэнгүй
Төрөлхийн хөгжлийн гажигаас урьдчилан сэргийлэх, арга зам
Төрөлхийн хөгжлийн  гажгийн шалтгаан, эмгэг жам, эмнэлзүйн оношлогоо, эмчилгээ урьдчилан сэргийлэлтийн тухай судалгааг шинжлэх ухааныг тератологи гэнэ.

дэлгэрэнгүй
Цэвэршилтийн хам шинж ба шээс бэлгийн замын хатингаршилт
Цэвэршилт нь ахимаг  насны эмэгтэйчүүдэд  өндгөвчний  үйл ажиллагаа   буурсантай  холбоотой бэлгийн даавруудын ялгарал эрс  багасч , улмаар  ерөнхий  бие мах бодийн  болон  нөхөн үржихүйн  эрхтнүүдийн  бүтэц  , үйл ажиллагааны  өөрчлөлтөөр  илрэх  ба  эмэгтэй хүн бүрийн  амьдралын тодорхой үе шатанд тохиолдох физиологийн үйл явц юм.

дэлгэрэнгүй