Дүрэм журам

1 Тасагт хэвтэн эмчлүүлэх зөвшөөрлийг эмч олгоно.
2 Даатгалын эмч өвчний түүхийг нээнэ.
3 Эмчийн заалтаар үндсэн шинжилгээг бүрдүүлсэн байна.
3 Дотрын тасгийн ахлах сувилагч эмчлүүлэгчийн хэвтэх өрөөг хуваарилна.
3 Эмнэлэгт хэвтэхдээ ЭМД-ын дэвтэр, иргэний үнэмлэх, амбулаторийн карт, хийгдсэн шинжилгээг авч ирнэ.