Мэс засал


Эмэгтэйчүүдийн бүх төрлийн мэс заслуудыг хийж байна.
1 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал 
2 Умайг бүхэлд нь авах мэс засал / Дайвруудын хамт болон дайвруудгүй /
3 Үтрээгээр умайг бүхэлд нь авч давсаг сойх мэс засал
4 Умай тайрч авах мэс засал /Дайвруудын хамт болон дайвруудгүй /
5 Умайн хоргүй хавдар шулж авах мэс засал  
6 Өндгөвчний уйланхай авах мэс засал 
7 Үрийн хоолой боох мэс засал 
8 Үрийн хоолойн  наалдац салгаж, үрийн хоолойг онгойлгох мэс засал 
9 Үрийн хоолой залгах мэс засал 
10 Умайн гаднах жирэмслэлтийн мэс засал 
11 Умайн сорвинд шигдсэн эдийг авах мэс засал 
12 Өндгөвч үрийн хоолойн идээт үрэвслийн мэс засал
13 Өндгөвч хагарч дотуур цус алдах үед өндгөвчний цус алдалт тогтоох мэс засал
14 Умай гэмтэж цус алдах үед цус тогтоох мэс засал
15 Үтрээний уйланхай авах мэс засал
16 Умайн хүзүүний урагдлыг нөхөн сэргээх мэс засал 
17 Хярзангийн 1,2, 3 –р зэргийн урагдлыг нөхөн сэргээх мэс засал 
18 Давсаг сойх  мэс засал 
19 Бартолнит булчирхайн уйланхай шулж авах мэс засал
20 Бартолины булчирхайн уйланхайд зүслэг хийж, оёдол тавих 
21 Умайн зангилаа үтрээгээр авах мэс засал 
22 Бэлгийн их уруул тайрах мэс засал 
23 Умайн хүзүүг тайрч авах мэс засал 
24 Умайн хүзүүний арын хүнхрээний урагдал оёх
25 Умайн хүзүүний дутмагшилтай жирэмсэнд умайн хүзүүнд оёдол /церкляж/ тавих
26 Аппендектомия олгой авах мэс засал
27 Кесаров мэс засал