Амбулаторийн үзлэг зөвлөгөө


Үзлэгийн жагсаалт :
Эх, эмэгтэйчүүдийн дотуур үзлэг
Жирэмсэний үеийн хяналтын гадуур үзлэг
Жирэмсэн болон эмэгтэйчүүдийн эхо оношилгоо үзлэг
Ургийн зүрхний бичлэг хийх
Төрсний дараах хяналтын үзлэг
Нярайг эмнэлгээс гарсны дараах хяналтын үзлэг

Эмчилгээний жагсаалт:
Үрийн хоолойн сэтгүүр эмчилгээ
Умайн хүзүү цахилгаанаар эмчлэх
Умайн хүзүү сэтгэх, наалдац салгах
Гадна бэлэг эрхтэний үү, ургацаг авах
Үтрээ угаах
Ерөндөг авах
Ерөндөг тавих
Суулгац тавих
Суулгац авах

Шинжилгээ:
Эсийн шинжилгээ авах
Эдийн шинжилгээ авах

Ажилбарын жагсаалт: 
Гадна бэлэг эрхтэний үү, ургацаг авах ажилбар
Бартолины булчирхайн буглаа нээх ажилбар
Умайн хөндий цэвэрлэх ажилбар
Арын хүнхрээгээр хатгалт хийх оношлогооны ажилбар
Умайн хүзүүнээс ургацаг авах ажилбар
Умайн хүзүү сэтгэх, наалдац салгах ажилбар
Анхны жирэмслэлт зохицуулах ажилбар
Өсөлтгүй жирэмслэлт зохицуулах ажилбар
Сорвин дээрх жирэмслэлт зохицуулах ажилбар
Кесерво хагалгааны дараа жирэмслэлт зохицуулах ажилбар