Эмийн эмчилгээ

Эмийн эмчилгээний тасагийн эмчилгээ, үйлчилгээ

- Эмэгтэйчүүдийн эмчилгээ
- Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эмчилгээ

Тайлбар: 
Эмчилгээ үйлчилгээний төлбөрт
Эм, хоол, эмчилгээ, сувилгааны зардал бүрэн орсон болно.

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан үйлчлүүлэгчидийн ор хоногийн төлбөрт нэг удаагийн үтрээний наац болон цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний төлбөр багтсан болно.